Naši odborníci splnia
Vaše predstavy

Domov » Kontakt

František HAVETTA

Konateľ spoločnosti

Janka HAVETTOVÁ

Ekonomické oddelenie

Marek ŠMIGURA

Technik

Juraj KLIMAN

Objednávky

Michal BORKOVIČ

Obchodné oddelenie

Eva TONKOVÁ

Cenové ponuky

Katarína TYLKOVÁ HOLÁ

Cenové ponuky

Anton GAJDOŠÍK

Obchodné oddelenie

Kde nás nájdete?

Radi Vás privítame v naśej vzorkovej predajni.

František Havetta FENESTRA-ZM s.r.o.

Zastúpený:

Sídlo:

IČO:

IČ DPH:

Bank. spojenie:

IBAN:

Číslo účtu:

Registrácia:

Oddiel:

František HAVETTA

Nám.A.Hlinku 26, 953 01 Zlaté Moravce

48160636

SK2120073186

ČSOB a.s.

SK58 7500 0000 0040 2168 9327

4021689327 / 7500

zapísaný v OR OS Nitra pod č.: 38893/N

s.r.o.

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00

Po dohode

Zatvorené