Naši odborníci splnia
Vaše predstavy

František Havetta

Konateľ spoločnosti

 • 0917 330 208
 • obchod@fenestra-zm.sk

Janka Janesová

Cenové ponuky

 • 0908 843 329
 • janesova@fenestra-zm.sk

Marek Šmigura

Technik

 • 0917 974 378
 • technik@fenestra-zm.sk

Bc. Katarína Tylková

Fakturácia

 • 0917 872 338
 • ponuky@fenestra-zm.sk

Juraj Kliman

Objednávky

 • 0915 913 826
 • objednavky@fenestra-zm.sk

Anton Gajdošík

Obchodník

 • 0908 843 329
 • obchodnik@fenestra-zm.sk

Radi Vás obslúžime
v našej
vzorkovej
predajni

František Havetta FENESTRA-ZM s.r.o.

Zastúpený:

Sídlo:

IČO:

IČ DPH:

Bank. spojenie:

IBAN:

Číslo účtu:

Registrácia:

Oddiel:

František HAVETTA

Nám.A.Hlinku 26, 953 01 Zlaté Moravce

48160636

SK2120073186

ČSOB a.s.

SK58 7500 0000 0040 2168 9327

4021689327 / 7500

zapísaný v OR OS Nitra pod č.: 38893/N

s.r.o.

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

9:00 – 17:00

Po dohode

Zatvorené

Napíšte nám

Kde nás najdete?